Onze club heeft een duidelijk organigram met een mooie en goede jeugdwerking.

Onze voorzitter, samen met de penningmeester, secretaris en jeugdcoördinator waken over het goed verloop binnen de club. Ze zorgen ervoor dat er geld in de kas komt door sponsoring en organisaties. Ze zorgen er ook voor dat alle regels, budgetten (uitgaven) goed gerespecteerd worden. Ze worden hierin nog bijgestaan door een 3-tal bestuursleden. De jeugdcoördinator(s) , samen met de 3 hoofdtrainers zorgen voor het sportief beleid. Ze doen dit door alle trainingen in goede banen te leiden en op deze manier ons uitgeschreven beleids- en raamplan goed uit te voeren.

Tenslotte zijn het de trainers die, door middel van goed verantwoorde trainingsdoelen, er voor zorgen dat onze zltc jeugdleden een technische- en waardevolle opleiding krijgen !

Ook onze begeleiders dragen regelmatig hun steentje bij, en dit vooral tijdens de fietstrainingen !

 

Voorzitter
Marian  Vandereydt
 
Penningmeester Secretaris    
Norry Schoefs   Gina Ballet
 
Bestuursleden   Jeugdcoördinators    
Stéph. Leemans Norry Schoefs
Millet Danny   Philip Rouvrois
Steven Driesen  
 
Zwemtrainers  Looptrainers Fietstrainers
Tim Jorissen, Philippe Vdbeke, Philip Rouvrois, Greet Gonnissen, Ben Somers, Anne Daenen,
Andries Nelissen, Joyce Bollaers, Christ. Roosen, Jeroen Wielick, Gertjan Lindekens, Tine Thyssen,
Steffie Peuskens, Maarten Briers, Tine Thyssen, Joyce Bollaers Jasper Haesen, Andries Nelissen
Anne Bocken
       
Begeleiders
Danny Millet Alain Viaene,
Driesen Steven Sander Haesen,
X
X