Onze club heeft een duidelijk organigram met een mooie en goede jeugdwerking.

Onze voorzitter, samen met de penningmeester, secretaris en jeugdcoördinator waken over het goed verloop binnen de club. Ze zorgen ervoor dat er geld in de kas komt door sponsoring en organisaties. Ze zorgen er ook voor dat alle regels, budgetten (uitgaven) goed gerespecteerd worden. Ze worden hierin nog bijgestaan door een 3-tal bestuursleden. De jeugdcoördinator(s) , samen met de 3 hoofdtrainers zorgen voor het sportief beleid. Ze doen dit door alle trainingen in goede banen te leiden en op deze manier ons uitgeschreven beleids- en raamplan goed uit te voeren.

Tenslotte zijn het de trainers die, door middel van goed verantwoorde trainingsdoelen, er voor zorgen dat onze zltc jeugdleden een technische- en waardevolle opleiding krijgen !

Ook onze begeleiders dragen regelmatig hun steentje bij, en dit vooral tijdens de fiets- en looptrainingen !

 

Voorzitter
Danny  Millet
 
Penningmeester Secretaris    
Philip Rouvrois   Steven Driesen
 
Bestuursleden   Jeugdcoördinators    
Stéph. Leemans Philip Rouvrois +API
Nele Froidmont  
Vos Peter  
 
Zwemtrainers  Looptrainers Fietstrainers
Andries Nelissen, Philippe Vdbeke, Philip Rouvrois, Greet Gonnissen, Maarten Briers Boi Philippe
Maarten Briers, Joyce Bollaers, Danny Millet (bgld) Gertjan Lindekens, Nele Froidmont
Steffie Peuskens, Carla Hensen Joyce Bollaers Eddy Musiek Danny Millet 
       Ben Somers
X
X