Puntensysteem

ZLTC PUNTENSYSTEEM 2020

Het puntensysteem is in het leven geroepen om de competitieve leden te motiveren om aan wedstrijden deel te nemen. Maar ook om, door meer wedstrijddeelnames, de sponsors een minimum aan publiciteit te garanderen.

Het puntensysteem is binnen de club een belangrijk instrument om leden te belonen en te motiveren. Op basis van het puntentotaal wordt jaarlijks een clubrangschikking opgemaakt en de titel van clubkampioen toegekend.

Punten worden verdiend in de loop van het ZLTC-seizoen dat loopt van 1 november tot en met 31 oktober van het volgend kalenderjaar.

Het puntensysteem is gebaseerd op drie pijlers:

 1. Deelname aan reguliere wedstrijden
 2. Deelname aan clubactiviteiten
 3. Verkiezing van competitief lid van het jaar

Verder komt ook aan bod:

 • De ZLTC Wisseltrofee / clubkampioen
 • Terugbetaling kledij op basis van behaalde punten
 • Prijsuitreiking op de jaarlijkse eindhappening

Ieder competitief lid houdt gedurende het jaar zelf zijn deelnames aan wedstrijden en clubactiviteiten bij. Op het einde van het ZLTC-seizoen (31/10) zal hij/zij verzocht worden om dit lijstje, bij voorkeur in Excel en incl berekening van de punten, door te sturen!

1. Deelname aan reguliere wedstrijden

Dit onderdeel van het puntensysteem is gebaseerd op deelname aan wedstrijden.
Het aantal punten dat er per wedstrijd te verdienen is hangt af van het soort wedstrijd (een triatlon levert meer punten op dan een loopwedstrijd) en de afstand van de wedstrijd. (zie tabellen verderop)

Alle leden zijn vrij deel te nemen aan wedstrijden in binnen- en buitenland.
De atleet staat zelf in voor alle formaliteiten en kosten die aan de wedstrijd verbonden zijn. Tijdens de wedstrijd zijn de regels van de organiserende federatie van toepassing.

Om in aanmerking te komen voor de punten bij deelname aan een wedstrijd moet de atleet deelnemen in de meest recente ZLTC-clubkledij! Bovendien moet de atleet in de wedstrijd reglementair gefinisht zijn, in de einduitslag opgenomen(*) zijn en het volledige parcours van de wedstrijd hebben afgelegd

(*)Bij opgave of DSQ geldt een speciale regeling!

 • Bij opgave/DSQ in een triatlon/duatlon zal de atleet één derde van de punten verdienen per reglementair afgewerkt onderdeel. (Of ½ in geval van een zwemloop.)
 • Bv: Opgave na het fietsen tijdens een ¼ triatlon, is bijv. 6.6 punten waard
 • Bij opgave/DSQ in een fiets-, loop- of zwemwedstrijd worden er geen punten toegekend.
Scores per type wedstrijd:

Opmerkingen:

 • Alleen wedstrijden die bestaan uit zwemmen of fietsen/MTB of lopen of een combinatie van twee of drie van deze sporten komen in aanmerking! Indien één of meer van deze sporten gecombineerd worden met een ‘vierde’ sport komt deze wedstrijd niet in aanmerking. Dit om een wildgroei in allerlei ‘vreemde’ combinaties te voorkomen.
 • Heb je aan een wedstrijd deelgenomen die je moeilijk of niet kan plaatsen in onderstaande tabellen(afwijkende afstanden) speel dan deze info door aan het bestuur. Het bestuur zal dan over deze specifieke wedstrijd beslissen of ze in aanmerking komt en hoeveel punten ze desgevallend zal opleveren.
 • Het criterium om de afstand van een wedstrijd te bepalen is de geafficheerde afstand. Niet de werkelijke afstand die de deelnemer na afloop van de wedstrijd op zijn teller heeft staan…
 • Bij trio- of duo wedstrijden krijgt elke deelnemer 1/3 of 1/2 van het aantal punten per onderdeel dat de deelnemer heeft afgewerkt.

Volledig ‘puntenoverzicht’

TRIATLONS
TYPE 1/1  3/4  1/2 1/3
111
1/4( Xterra MTB)
1/4
1/8(Xterra MTB)
1/8
Punten 40 30 20 15 10 8

 

DUATLONS
TYPE LD
(10-150-30)
Kasterlee
 Powerman
(10-60-10)
 1/4
(10-40-5)
1/8
(5-20-5)
Punten 30 15 10 8

Bij ploegenvarianten van triatlon en duatlon (vb. Oupeye) zullen er 2 punten extra worden toegekend.

VB. 1/8 Oupeye wordt dan: 8 punten voor 1/8 afstand + 2 punten voor ploegenwedstrijd.

ZWEMMEN + LOPEN
TYPE Amphiman
5km zw
30km lp
Zwemloop
(1 – 10)
Zwemloop
(0,5 – 5)
Punten 15 8 4

 

LOOPWEDSTRIJDEN 
TYPE Meer dan 41km Meer dan 20km
maar minder
dan of = 41km
Meer dan 10km
maar minder
dan of = 20km
Minder
dan of = 10km
Punten 7 4 2 1

 

FIETSWEDSTRIJDEN
TYPE Meer dan
100km
Meer dan 50km
maar minder
dan of = 100km
Minder
dan of = 50km
Punten 7 4 2

 

ZWEMWEDSTRIJDEN
TYPE Meer dan
1500m
Minder dan of = 1500M
Punten 3 1

 

2. Deelname aan clubactiviteiten

Als club geven we onze competitieve leden de gelegenheid om extra punten te verzamelen door deelname aan de activiteiten die ZLTC zelf organiseert. De activiteiten en de scores die daarbij horen zijn terug te vinden in onderstaand overzicht.

Elke deelname aan de wekelijkse looptrainingen (’s dinsdags op de Motten) levert ook nog eens een halve punt per training op.  De looptrainer houdt de aanwezigheden bij en bezorgt deze aan het bestuur.

Activiteit Punten
Wintersprint triatlon 15
Zwemloop: Deelnemen (*) 10
Zwemloop: Helpen 10
Trainingsdag 15
Frans Schoubben Classic (Helpen) 10
¼ Triatlon (1/8 Triatlon) 15 (10)
Pasta avond 10
Mountainbike Duatlon 15
Totaal 100 (95)
Wekelijkse looptraining (De Motten) 0,5 pt/training

(*) Deelnemen aan de zwemloop zonder helpen is niet mogelijk!

3. Verkiezing competitief lid van het jaar!

Op het eind van het seizoen zullen de competitieve leden, bij wijze van een geheime stemming, de TOP-3 van de ZLTC-competitieve leden verkiezen.

Samen met zijn/haar lijstje van deelgenomen wedstrijden en clubactiviteiten geeft elk competitief lid zijn individuele top-3 van de competitieve clubgenoten mee.
Welke criteria iedereen individueel hanteert om zijn persoonlijke top drie samen te stellen bepaalt hij/zij zelf. Dat kan zijn op basis de algemene indruk die clubgenoten op hem/haar hebben nagelaten. Bv: Eén of meer sterke prestaties, een kwalificatie, een grote inzet voor de club, een sterke come-back….

Belangrijke regel: Je kan niet op jezelf stemmen!

Door aan elke individuele top-3 volgende punten toe te kennen:

 • Eerste: 5 punten
 • Tweede: 3 punten
 • Derde: 1 punt

kom je tot een eindresultaat waarbij de uiteindelijke TOP-3 volgende punten extra krijgt bij de punten die ze al verzamelden:

 1. Nummer 1: 50 Punten
 2. Nummer 2: 30 Punten
 3. Nummer 3: 10 Punten

Is er na de stemming een gelijke stand dan wint degene die individueel het meest aantal punten heeft verzameld in de algemene puntenrangschikking.

4. De ZLTC wisseltrofee

De ZLTC atleet die op het einde van het seizoen (seizoen loopt van 1 november tot en met 31 oktober van het volgend kalenderjaar) het meeste punten verzamelt wint de ZLTC Wisseltrofee. Hij/zij mag deze trofee een jaar lang behouden De atleet die de trofee binnen een termijn van vijf jaar drie maal weet te winnen mag deze definitief houden!
Een atleet die de trofee al een keer definitief heeft gewonnen wordt NIET uitgesloten om de trofee nogmaals in de wacht te slepen. Na zijn eerste ‘definitieve’ winst begint er een nieuwe termijn van 5 jaar te lopen.

Bij een gelijke stand in de puntenrangschikking zal het aantal punten behaald op de eigen activiteiten de doorslag geven.
Is er daarna nog een gelijke stand dan zal de beste op de ZLTC kwart de winnaar zijn.
(Mochten degenen met een gelijke stand niet aan ZLTC kwart hebben deelgenomen kijken we indien nodig vervolgens naar de ZLTC wintersprint, de ZLTC zwemloop, de ZLTC MTB duatlon…)

5. Terugbetaling kledij

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering (meestal december) krijgt elk (competitief) lid de kans om onbeperkt club- / wedstrijdkledij te bestellen. Deze bestelling wordt door het lid zelf betaald.

Op basis van zijn/haar behaalde punten in de loop van het seizoen kan het competitieve lid tot maximum 100 EUR van deze kledijfactuur door de club terugbetaald krijgen.

Voorwaarden:

 • Je moet minstens 100 punten verzameld hebben.(*)
 • Van die 100 punten moeten minstens 60 punten behaald zijn uit het lijstje ‘eigen activiteiten’ (de wekelijkse looptrainingen op de Motten komen hiervoor ook in aanmerking)
 • Je kan niet meer terugkrijgen dan je betaald hebt.

(*) heb je minder dan 100pnt verzameld dan heb je geen recht op terugbetaling! Ook geen gedeeltelijke terugbetaling!

6. Prijzen

Op de jaarlijkse eindhappening zal het eindklassement van het voorbije seizoen worden bekendgemaakt en zullen er prijzen naargelang de plaats in de rangschikking worden voorzien.

De prijzentafel bestaat grotendeels uit waardebonnen aangekocht bij onze sponsors aangevuld met leuke natura prijzen.

X
X