Volwassenen

Op deze pagina vind je informatie omtrent:

 • Aansluitingsmogelijkheden
 • Clubtrainingen
 • Clubactiviteiten
 • Puntensysteem (Competitieve leden)

Aansluitingsmogelijkheden

Wil je aansluiten bij onze club of heb je vragen omtrent de aansluitingsmogelijkheden bij ZLTC contacteer dan: maarten.briers@zltc.be

Aansluiten bij ZLTC kan je op verschillende manieren. Je kan je lidmaatschap afstemmen op de manier waarop jij triatlon wil beleven binnen onze club en welke doelstellingen je wil nastreven. Naargelang je lidmaatschap kan je beroep doen op een aantal faciliteiten die onze club aanbiedt.

Hierna een beknopt overzicht van de aansluitingsmogelijkheden. Wil je gedetailleerde info van wat precies elke aansluitingscategorie inhoudt en de bijbehorende tarieven klik dan hier.

Onderstaande aansluitingsmogelijkheden zijn de opties waaruit je kan kiezen vanaf 18 jaar.
De aansluitingsmogelijkheden voor de jeugd (min 18) vind je terug bij ‘jeugdinfo’.

Basis-lid

Je kan enkel deelnemen aan de clubactiviteiten niet aan de zwem- of looptrainingen.

Recreatief lid

Je kan net als een basis-lid deelnemen aan onze clubactiviteiten maar daarenboven kan je eveneens deelnemen aan de meeste zwemtrainingen die de club aanbiedt.

Sportief lid

Je kan naast de clubactiviteiten deelnemen aan alle clubtrainingen. Je beschikt niet over een wedstrijdlicentie.

Competitief lid

Als competitief lid kan je uiteraard beroep doen op ALLE faciliteiten die onze club te bieden heeft. Ook de wedstrijdlicentie is in je lidgeld inbegrepen.

 

CLUBTRAININGEN

Voor bijkomende inlichtingen ivm de clubtrainingen: tim.jorissen@zltc.be

Onze clubtrainingen kennen vaste weekdagen en uren. Soms kan hiervan echter afgeweken worden. Bijvoorbeeld igv feestdagen, vakantieperiodes of last minute wijzigingen wegens onvoorziene omstandigheden. De vaste planning wordt hiervoor niet aangepast. Wijzigingen worden wel gecommuniceerd via nieuwsflashes op de site of berichten via de ZLTC WhatsApp groep. (Maak je van deze groep nog geen deel uit contacteer dan groepsbeheerder mailto:maarten.briers@zltc.be)

Hierna een samenvatting van de aangeboden trainingen. Voor een gedetailleerde beschrijving en de tijdstippen van de trainingsmomenten klik hier.

Zwemtrainingen

Onze indoor zwemtrainingen gaan door in het zwembad van Sportoase (Tongeren).
Voor al onze leden, behalve basis-leden, zijn de toegangsgelden van het zwembad (tijdens de clubtrainingen) inbegrepen in het lidgeld.

 • Indoor op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag.
 • Outdoor tijdens de zomermaanden in Maastricht op maandag.

Fietstraining

 • Groepstraining op zondagvoormiddag.

Looptrainingen

 • Elke dinsdagavond.

 

CLUBACTIVITEITEN

Voor bijkomende inlichtingen ivm de clubactiviteiten: denis.guillaume@zltc.be

Naast de wekelijkse clubtrainingen organiseert onze club jaarlijks ook enkele eenmalige trainingsmomenten soms met een enigszins competitief karakter. Dit competitieve element is voor de betere atleten een eerder speelse manier om de conditie te testen door de onderlinge krachtsverhoudingen binnen de club af te toetsen. Voor de beginnende triatleten is het de ideale leerschool om het competitieve aspect van onze sport te verkennen alvorens de stap te zetten in de echte wedstrijdwereld.

Met de ‘Memorial Frans Schoubben’ staat er jaarlijks ook een activiteit geprogrammeerd die de clubkas enigszins moet spijzen. Hiervoor vragen we maximale medewerking van de leden.

Hierna een opsomming van de activiteiten. Voor een gedetailleerd overzicht van elke activiteit klik hier.

Wintersprinttriatlon, Clubtriatlon (1/8 en 1/4), Zwemloop, MTB-duatlon, Trainingsdag, Buitenlandse trainingsweek, Memorial Frans Schoubben.

De precieze data wanneer deze activiteiten gepland zijn vind je terug in de kalender op deze site.

ZLTC PUNTENSYSTEEM

Voor bijkomende inlichtingen ivm het puntensysteem: info@zltc.be

Het puntensysteem is binnen de club een belangrijk instrument om competitieve leden te belonen en te motiveren. Op basis van het puntentotaal wordt jaarlijks een clubrangschikking opgemaakt en de titel van clubkampioen toegekend. Aan deze clubrangschikking zijn enkele belangrijke voordelen verbonden voor onze competitieve leden.

Het puntensysteem is gebaseerd op drie pijlers:

 • Deelname aan reguliere wedstrijden
 • Deelname aan clubactiviteiten
 • Verkiezing van competitief lid van het jaar

Voor meer details klik hier. Voor onze competitieve leden: verplichte lectuur!

 

 

X
X